Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec
Podzamcze
42-440 Ogrodzieniec
Zamek Ogrodzieniec – zamek wybudowano na najwyższym wzniesieniu Jury, na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w 1350r. Pierwsze wzmianki pisane wymieniają jako właścicieli zamku Włodka z Ogrodzieńca i rodzinę Sulimczyków. W 1523r. został własnością Bonerów, którzy go gruntownie rozbudowali, tworząc wspaniałą renesansową siedzibę magnacką, zwaną „Małym Wawelem”. Zofia Bonerówna wnosi zamek w ręce Firlejów, których kolejne pokolenia rozbudowują obiekt. Podczas Potopu Szwedzkiego w połowie XVII w. Zamek zostaje zdobyty, splądrowany i częściowo spalony, jednak kolejny właściciel kasztelan krakowski Stanisław Warszycki przywraca jego świetność. Niestety w czasie kolejnego najazdu szwedzkiego w 1702r. zamek ponownie zostaje zdobyty, podpalony i od tej pory popada już w ruinę. Ostatnia mieszkanka, ze względu na niebezpieczeństwo zerwania stropów, opuszcza zamek w 1810r. Powoli rozbierany staje się źródłem budulca dla okolicznych mieszkańców, dopiero po II wojnie światowej został poddany pracom remontowo-zabezpieczającym i udostępniony turystom jako trwała ruina.

open_time

24h

Multimedia