Aplikacja

Niniejsza aplikacja opracowana została przez: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” oraz Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach realizacji projektu „PILICA –ATRAKCYJNA TURSYTYCZNIE” nakierowanego na wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy poprzez rozwój szlaku wodnego na odcinku jej górnego i środkowego biegu rzeki w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rzeka Pilica jest najdłuższym lewym dopływem Wisły o długości 325,4 km  i pow. dorzecza 9258 km2. Pod względem długości klasyfikuje się na ósmej pozycji w rankingu rzek w Polsce. W trakcie swego biegu rzeka często zmienia kierunek, głębokość i szerokość,  tak koryta, jak i doliny. Meandrujące po dnie swojej pradoliny koryto rzeczne wytworzyło przez lata różnej wielkości łagodne zakola, zakręcające niekiedy nawet o 180 stopni. W ten sposób powstało szereg starorzeczy oraz wiele stałych, urokliwych wysp,  pokrytych bogatą roślinnością, stwarzając tym samym kajakarzom możliwość wyboru trasy spływu. Piaszczyste podłoże oraz pojawiające się co kilka kilometrów plaże, gwarantują zaś sposobność chwilowego odpoczynku czy też dłuższego biwakowania. 

Mając na uwadze korzystne warunki do uprawiania turystyki kajakowej w połączeniu  z swoistym pięknem krajobrazu, bogactwem kulturowym oraz architektonicznym obszaru, rzeka Pilica jest niezwykle atrakcyjnym produktem turystycznym, godnym uwagi i polecenia, przebijającym się coraz bardziej na turystycznym rynku w postaci uznanej marki."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Aplikacja i strona light opracowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalną Grupę Działania "Perła Jury", Stowarzyszenie Lokalną Grupą Działania "BUD-UJ Razem" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.