Miejsca

Trasy

Wydarzenia

Liczba odwiedzin: 75371
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Aplikacja i strona light opracowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalną Grupę Działania "Perła Jury", Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "BUD-UJ Razem" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.