Ośrodek Hodowli Żubrów

Ośrodek Hodowli Żubrów
Tomanka 9
97-213 Tomaszów Mazowiecki

Jedyna tego typu placówka w Polsce centralnej. Powstał w latach 1934-1936. Został utworzony w wyniku jednej z pierwszych na świecie akcji, zainicjowanej przez polskie środowiska naukowe. Pierwsze bizony sprowadzono z Kanady w darze od Polonii dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ignacego Mościckiego. W zwierzyńcu pierwszy żubr europejski urodził się w 1963 r. Od 1973 r. obiekt miał charakter rezerwatowej hodowli zamkniętej żubrów białowieskiej linii genetycznej. Od 1976 r. ośrodek znajduje się pod zarządem Kampinoskiego Parku Narodowego. Obecnie zajmuje powierzchnię 72,4 ha. Liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk. Na terenie zagrody można nie tylko zobaczyć rodzinę żubrów, ale też dzięki informacjom umieszczonym na tablicach zapoznać się z biologią gatunku, historią jego wymierania oraz restytucji, a także dziejami OHŻ.

Zwiedzanie zagrody żubrów można połączyć z aktywnym wypoczynkiem, ponieważ stanowi ona etap ścieżki edukacyjnej o długości 2,8 km. Na trasie znajduje się 10 przystanków z tablicami informacyjnymi o treści przyrodniczej oraz zostały ustawione wiaty turystyczne, gdzie mogą odpocząć piesi i rowerzyści. W siedzibie Nadleśnictwa powstała izba edukacji ekologicznej, w której urządzono wystawę zbiorów przyrodniczych oraz narzędzi używanych w przeszłości do prac w leśnictwie. Ośrodek jest czynny przez cały rok.

 

 

 

open_time

24h

Multimedia