Dwór w Łęcznie

Łęczno
Sulejów
GPS: 51°19'18"N 19°50'10"E

Łęczno

Dwór z 1 poł. XIX w., drewniany, w części murowany. Resztki parku podworskiego z końca XVIII w.
W obrębie założenia istnieje aleja okazałych lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodach pni 200 – 350 cm (obecnie poza aktualnym ogrodzeniem parku).
Na obecnym terenie parku przetrwały pojedyncze okazy lip oraz topola czarna (Populus nigra) o obwodzie
ca 400 cm. Ze względu na inwestycje (siedziba Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski) park zatracił swój historyczny i zabytkowy charakter.

open_time

24h