Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Od nasionka do drzewa”

42-230 Koniecpol

Ścieżka dydaktyczna „Od nasionka do drzewa" przedstawia specyfikę pracy szkółkarskiej. Liczy 1,4 km a zlokalizowana jest Leśnictwie Małachów. Wzdłuż trasy zlokalizowano 13 punktów informacyjnych, na których ustawione zostały tablice dydaktyczne. Dzięki nim, Zwiedzający pozna tajniki szkółkarstwa, nasiennictwa i hodowli selekcyjnej drzew. Idea tej ścieżki dydaktycznej wymusza zwiedzanie pod opieką wykwalifikowanego personelu. Zorganizowane grupy, które wyrażą chęć poznania trasy są proszone o wcześniejszy kontakt z Nadleśnictwem w celu ustalenia odpowiedniego terminu

open_time

24h