Kapliczka brogowa, figura św. Jana Nepomucena

Policzko Stare
Przedbórz
Dawna kapliczka znajdująca się w miejscowości Policzko Stare pochodziła najprawdopodobniej z II połowy XVIII wieku. Od frontu była otwarta, opierała się na belkach nośnych. Ozdobiona była deskami z eliptycznymi wycięciami. Z boków i tyłu obita deskami. Całość nakryta czterospadowym dachem o drewnianej konstrukcji nośnej, kryta najprawdopodobniej gontem bądź nabitymi na siebie łatami. Kapliczka posiadała drewnianą, deskowaną podłogę oraz sufit z desek. We wnętrzu drewniana rzeźba, o cechach baroku ludowego, św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku, lub z początku XIX. W 1967 r. konstrukcja brogowa uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Zachowana do dzisiaj, w bardzo złym stanie, figura św. Jana Nepomucena stanowi eksponat Muzeum Ludowego w Przedborzu. Odnowiony obiekt całkowicie nawiązuje do pierwowzoru, tak konstrukcją brogową, jak również postacią świętego. Kapliczkę wieńczy drewniany krzyżyk z listkowanymi ramionami na drewnianej kuli.

open_time

24h