Rzeka Pilica na trasie Przedbórz - Sulejów - Tomaszów Mazowiecki

Rzeka Pilica na trasie Przedbórz - Sulejów - Tomaszów Mazowiecki
distance: 71.3 km
duration: 9:34 hh
difficulty: średni
trip_start
Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości 325 km (dane IMGW), a w/g najnowszych obliczeń przy pomocy GPS dlugość jej wynosi 340 km. Wypływa z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powyżej miasta Pilica. Przyrodniczo i krajoznawczo szlak rzeki jest bardzo atrakcyjny i dostępny dla kajaków przez cały rok aż od Żarnowca. Górna część szlaku jest dosyć trudna do płynięcia z uwagi na dosyć częstą zabudowę hydrotechniczną (jazy, progi, młyny, MEW) i związaną z tym dużą ilością przenosek. Indywidualnie możemy polecić Pilicę już od Żarnowca, grupowo od Szczekocin i Koniecpola, a najlepiej od Maluszyna, gdzie kończą się rzeczne przeszkody. Rzeką płynie się stosunkowo szybko, początkujący kajakarze dziennie mogą pokonać odcinek (ale od Maluszyna) ok. 25-30 km. Na pokonanie trasy od Maluszyna do Mniszewa powinniśmy przeznaczyć ok. 10 dni.
Odcinek tutaj opublikowany (71 km) przepłynąłem w 9 godzin, ale rekreacyjnie powinniśmy przeznaczyć na niego 3 dni. Krajobraz rzeki Pilicy jest naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym z licznymi zabytkami i bogatą historią. Kręte koryto rzeki tworzy wiele wysp, półwyspów, rozlewisk, pętli, łuków i zakoli. Wody rzeki posiadają nawet drugą klasę czystości. Pilica przepływa przez trzy parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski i Spalski. W 1974 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy i wybudowania betonowo-ziemnej zapory w Smardzewicach powstał na terenie woj. łódzkiego piękny Zalew Sulejowski - "morze" w środku Polski. Pilica posiada kilka interesujących dopływów takich jak: Luciąża, Drzewiczka, Czarna Maleniecka, Czarna Włoszczowska, Wolbórka, Krztynia, Biała Lelowska. Na naszej stronie przystan.tm.pl autorskie opisy dopływów Pilicy i nie tylko. Trasę poleca Centrum Sportów Wodnych Tomaszów Mazowiecki.
Trasa użytkownika: biuro4 - Andrzej Ambroziak z portalu Traseo.pl

open_time

24h

Multimedia