"Pracowitą Czarną Maleniecką" Rzeka Czarna Maleniecka na trasie Rożenek-ujście-Sulejów

distance: 19.4 km
duration: 4:51 hh
difficulty: średni
trip_start
Czarna Maleniecka poza walorami krajobrazowymi i bogatą szatą roślinną jest przykładem czynnego związku rzeki z gospodarką człowieka. Napędza bowiem koła młynów i urządzeń mechanicznych, poi liczne stawy i wypełnia zbiorniki zaporowe. Spływ rozpoczynamy na prawej odnodze poniżej zastawki w miejscowości Rożenek(na lewej usytuowany jest młyn). Czarna ma charakter rzeki rozlewającej się szeroko wśród łąk, a gdzie indziej podcinającej wysokie i porośnięte lasem brzegi. Dolina Czarnej na tym odcinku wypełniona jest bujną roślinnością. W korycie napotkać nieliczne powalone drzewa i stare pale i kołki pozostałości po mostach i kładkach. Po około 14 kilometrach żegnamy się z pracowitą rzeką Czarną Maleniecką i wypływamy na szerokie wody Pilicy. by po 5 kilometrach skończyć spływ w Sulejowie.

Przenoski: młyn Dąbrowa Nad Czarną(można ominąć przenoskę wpływając w lewą odnogę przed młynem) Jaz przy małej elektrowni Piła
Trasa użytkownika: biuro4 - Andrzej Ambroziak z portalu Traseo.pl

open_time

24h

Multimedia