Szlaki turystyczne w gminie Inowłódz

Inowłódz
GPS: 51°31'39"N 20°13'16"E

Szlaki turystyczne:

 • Piastowski Szlak Romański – obejmując swym zasięgiem najważniejsze miejsca i zabytki związane z czasami monarchii piastowskiej. Jego głównym obiektem na terenie gminy Inowłódz jest kościół św. Idziego w Inowłodzu.

 • Szlak Partyzancki im. majora H. Dobrzańskiego – Hubala - szlak czerwony pieszy – ciągnie się od Radomska do Szydłowca (268 km). W granicach gminy jego trasa przebiega przez Spałę i prawym brzegiem Pilicy w kierunku Inowłodza.

 • szlak zielony pieszy -  rozpoczyna się w Tomaszowie Maz., a kończy w Luboczy (57 km). Na terenie gminy przebiega przez Spałę, Królową Wolę, Liciążnę, Rezerwat Żądłowice.

 • Szlak im. Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego (21,5 km) - szlak niebieski, rowerowy i pieszy -  bierze swój początek w centrum Spały i biegnie przez teren dawnej Puszczy Spalskiej do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz.

 • Szlak rowerowy im. Juliana Tuwima (22 km) - niebieski - szlak wytyczają miejsca, w których spędzał wakacje i tworzył Julian Tuwim. Swój początek bierze w Tomaszowie Maz. Na terenie gminy biegnie przez Królową Wolę, Inowłódz i kończy się w miejscowości Zakościele.

 • "Carska droga do żubrów" - szlak czerwony rowerowy lub pieszy - prowadzi ze Smardzewic przez Sługocice i Brzustów do Inowłodza. Jak wskazuje jego nazwa -  główną atrakcją na trasie jest Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta I. Mościckiego w Smardzewicach i fragmenty starych borów sosnowych. Długość szlaku - 19, 5 km.

 • Trakt przez Puszczę Pilicką (ok 42 km) -  zielony, rowerowy - relacji: Czerniewice – rezerwat „Konewka” – Spała – Poświętne. Biegnie przez unikalne ostępy dawnej Puszczy Pilickiej, krystaliczne strumienie i stare leśniczówki.

 • Szlak Cudownych Obrazów (35,5 km) - szlak czarny. Trasa prowadzi dawnymi szlakami pielgrzymkowymi z sanktuarium w Studziannej – Poświętnem przez Inowłódz do klasztoru o.o. Franciszkanów w Smardzewicach.

 • Szlak Carskich Łowów (30 km) - szlak żółty rowerowy wiedzie ze Smardzewic do Rzeczycy przez miejsca związane z pobytem i polowaniami cara Aleksandra III.

 • Ciąg pieszo – rowerowy Tomaszów Maz. – Spała (10,8 km). Trasa bierze początek przy Rezerwacie „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Maz. Biegnie przez miasto, a następnie wzdłuż drogi krajowej nr 48, do centrum Spały.

 • Szlak Wodny Pilicy. Piękny i urozmaicony nizinny szlak wodny. Najciekawszy krajobrazowo fragment to przełomowy odcinek rzeki w okolicach Inowłodza. Ciekawostką jest tu także wybijające z piaskowej skarpy źródełko szczelinowe.

 • Łącznik do pętli Łódzkiego Szlaku Konnego im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Przebiega przez najatrakcyjniejsze widokowo i turystycznie miejsca województwa łódzkiego. W ramach szlaku wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych, wyposażonych w infrastrukturę przeznaczoną dla koni oraz umożliwiających wypoczynek turystom. Trasa tego szlaku umożliwia dostęp do ponad 200 ośrodków jeździeckich oraz ponad 1000 atrakcji turystycznych na terenie całego województwa łódzkiego. Dzięki temu podróż w siodle pozwala poznać bogactwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne okolicznych terenów. W ramach szlaku na terenie gminy Inowłódz znajdują się 2 ośrodki jazdy konnej w miejscowościach: Zakościele i Królowa Wola.

 

open_time

24h