Kościół p.w. św. Leonarda we wsi Bugaj

Żytno
Żytno

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy Żytno należy drewniany, kryty gontem kościół p.w. św. Leonarda we wsi Bugaj. Tą stojąca na wzgórzu świątynię wzniesiono prawdopodobnie w końcu XVIII wieku. Jest to jednonawowa budowla konstrukcji zrębowej, z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią.

open_time

24h