Park Paderewskiego w Rzeczycy

Park Paderewskiego w Rzeczycy
Rzeczyca
Rzeczyca

Park w Rzeczycy z dobrym drzewostanem założony został prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII w. Na szczególną uwagę zasługują dwa pomnikowe modrzewie europejskie, jesion wyniosły, lipa drobnolistna i dwa dęby szypułkowe. Obecnie park zajmuje powierzchnię 2,2 ha i jest obiektem bardzo dobrze utrzymanym

 

open_time

24h

Multimedia