Zespół dworski Bratoszówka

Zespół dworski Bratoszówka
Bratoszówka
Rzeczyca

Zespół dworski tworzy park wpisany do ewidencji oraz dwukondygnacyjny pałac. Niestety obydwa obiekty są bardzo zaniedbane i w niewielkim stopniu dostępne dla turystów.

Kompleks składa się z zabytkowego, zaniedbanego parku dworskiego z rzadkimi okazami starodrzewia oraz pałacu i niedużego budynku gospodarczego. Pałac jest dwukondygnacyjny, z okazałym tarasem na pierwszym piętrze, podpartym sześcioma kolumnami. Całość przykrywa spadzisty dach kryty czerwoną dachówką. Obiekt jest własnością prywatną.

Park pochodzi z początku XIX w., pałac wybudowany w latach 30. XX w.

Historia
Majątek w Bartoszówce powstał na początku XIX w. W 1927 r. do właścicieli majątku należały wsie Bartoszówka, Mroczkowice i Wiechnowice. Obecne elementy założenia mają różne pochodzenie. Park został założony na początku XIX w. Pałac to z kolei budynek z lat 30. XX w., który powstał na miejscu starszego dworu.

Forma ochrony prawnej
Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
Park dworski w Bartoszówce, nr rej.: 336 z 1984-03-16

Położenie obiektu
Położony w centrum wsi Bartoszówka, przy skrzyżowaniu głównych dróg.

Dostępność
Park z dworem stanowią własność prywatną, niedostępne. Widoczne spoza ogrodzenia.

 

 

open_time

24h

Multimedia