DZPiT Mali Smardzewianie

DZPiT Mali Smardzewianie
Smardzewice
Smardzewice
URL: http://skarbypilicy.pl
GPS: 51°28'38"N 20°01'27"E
„Mali Smardzewianie” to Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, powstały we wsi Smardzewice wiosną 2007r. z inicjatywy Jana Mękarskiego, Henryka Wojtaszka i Heleny Plichty. Do zespołu zapisało się 27 dziewczynek i chłopców ze Smardzewic i okolicznych miejscowości w celu nauki tańca ludowego, pieśni i obrzędów ludowych. Grupa przyjęła nazwę „Mali Smardzewianie”. Obecnie zespół działa pod patronatem Gminy w Tomaszowie Mazowieckim,  przez która jest finansowany. Strona muzyczną formacji zajmuje się Edward Rogowski natomiast choreografią i nauką tańca Jacek Lewandowski, opiekunem zespołu jest Helena Plichta i Barbara Grad.

Zespół „Mali Smardzewianie” wziął udział w szeregu uroczystości, konkursów i przeglądów na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, na których zajmował czołowe miejsca.

Należy tu wymienić miedzy innymi:
     - II miejsce, na III Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi w kwietniu 2010r.,
     - I miejsce na XXIII Przeglądzie Kapel i Stylizowanych Zespołów Ludowych im. Jana Derlety w Szydłowcu,
       w 2010r.
    - III miejsce na XXIV Przeglądzie Kapel i Stylizowanych Zespołów Ludowych im. Jana Derlety
       w Szydłowcu, w 2011r. 

Zespół reprezentował Gminę i Powiat Tomaszowski na Dożynkach Prezydenckich w Spale, w 2009r., 2010r. i 2011r., bierze corocznie udział w smardzewickich „Sobótkach” oraz w imprezach organizowanych przez Powiat Tomaszowski np. w V Powiatowym Spotkaniu Noworocznym  w 2009 r., reprezentował wielokrotnie Gminę  Tomaszów Mazowiecki, oraz Powiat Tomaszowski na  Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, swoimi występami zawsze wzbudzał aplauz publiczności.

Zespół ma w swoim repertuarze wiele przyśpiewek, piosenek i tańców z regionu opoczyńskiego.

W ramach kultywowania tradycji ludowych w naszej wsi, w Poniedziałek Wielkanocny  członkowie zespołu  chodzą „po dyngusie” z kogutkiem i z gaikiem. Śpiewem pozdrawiają gospodarzy, polewają wodą, w zamian za to otrzymują  „dyngus” inaczej mówiąc (datek).

open_time

24h

Multimedia