Kolegiata Wolborska

Kolegiata Wolborska
Wolbórz
Wolbórz
GPS: 51°30'19"N 19°49'52"E

Pośrodku rynku wznosi się kościół parafialny p.w. św. Mikołaja z XV w., który w XVI i XVII stuleciu rozbudowano. We wnętrzu znajduje się kilka obrazów namalowanych przez wybitnego polskiego malarza Franciszka Smuglewicza

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja usytuowany w centrum Wolborza na Placu Władysława Jagiełły. Wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku na miejscu pierwotnego kościoła ,wybudowanego w latach 1148-1215. W 1544 roku arcybiskup Piotr Gamrat podniósł kościół parafialny w Wolborzu do rangi kolegiaty (godność tę odebrano mu w 1818 roku).Gotycką , jednonawową świątynię po pożarze w 1549 roku odbudowano i powiększono .Prawdopodobnie w latach 1549-79 do kościoła dostawiono wieżę. Dzisiejszy kształt tego kościoła jest efektem przebudowy dokonanej w 1766 roku na zlecenie biskupa Antoniego Ostrowskiego. Prawdopodobnie autorem projektu był znany architekt doby stanisławowskiej - Franciszek Placidi. Z tej przebudowy pochodzi piękny, barokowy hełm wieży. W jej wnętrzu zachował się dawny gotycki szczyt fasady o motywach arkad i rozet. Kościół jest trójnawowy ,bazylikowy i orientowany. Wnętrze zdobi zespół ołtarzy rokokowych z obrazami wybitnego XVIII-wiecznego malarza polskiego Franciszka Smuglewicza. Przedstawiają one Chrystusa na Krzyżu, świętego Rocha i Trójcę świętą. Na rokokowe urządzenie kościoła składają się m.in. również ambona, chrzcielnica oraz stalle i konfesjonały. Na południowej ścianie kościoła znajduje się kamienna tablica, ufundowana i wmurowana w 1927 roku przez Zrzeszenie Piotrkowian dla upamiętnienia wymarszu wojsk polskich z Wolborza na bitwę pod Grunwaldem.

 

open_time

24h

Multimedia