Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Pocieszna Górka
97-352 Łęki Szlacheckie
GPS: 51°12'48"N 19°42'30"E
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i kult Matki Bożej Pocieszenia (Pocieszna Górka) 

Pocieszna Górka to miejsce, które warto zwiedzić przy okazji pobytu w naszej okolicy. Położona jest na wzgórzu przy drodze z Gorzkowic do Ręczna po lewej stronie w odległości 1 km od wsi Trzepnica i 20 km na południe od Piotrkowa Trybunalskiego. Najlepiej uczynić to w Zielone Światki, bowiem corocznie wtedy odbywa się tutaj tradycyjny odpust w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. W przeszłości również odbywały się tutaj odpusty, na które przybywały liczne pielgrzymki z bliższej i dalszej okolicy. Dzisiaj także gromadzą się tutaj liczne rzesze wiernych na modlitwy, ponieważ miejsce to wiąże się z objawionymi cudami.

Jedna z legend mówi, że kiedyś bardzo dawno temu szedł po ziemi dzwon i było słychać jego głos. Za dzwonem szli wierni z procesją i księdzem, śpiewając pieśni. Kiedy doszli w miejsce zwane dzisiaj „Pocieszna Górka”, dzwon się zatrzymał i dał się słyszeć jego głos, że kiedyś po latach jakiś dobry człowiek, gdy będzie kopał studnię ma go wykopać. W tym tez miejscu postawiono 1-szą kapliczkę drewnianą.

Wzmianka o istnieniu tejże kapliczki pochodzi z kroniki parafialnej. Kronika ta podaje, że ok. 1800r została ona ufundowana przez młynarza Szymona Terko z Borowca, który w tejże miejscowości napadnięty przez rabusiów, wezwawszy Imienia Najświętszej Maryi Panny cudem został ocalony. Na pamiątkę cudownego ocalenia Szymon Terko we wsi Trzepnica na górce zwanej „Pocieszną” wybudował pod koniec XVIII w. kapliczkę, która przetrwała do 1896r.
W roku 1896 kaplica ta została rozebrana i na jej miejscu wzniesiono nową, murowaną, istniejąca do dnia dzisiejszego. Obecna kaplica została wzniesiona przez dziedzica Stanisława Kamockiego, a po jego śmierci zona i córka umieściły w niej tablicę marmurową w formie epitafium. W kaplicy tej znajduje się obraz Świętego Krzyża, malowany na deskach lipowych z przedstawieniem cudów. Fundatorem tego obrazu był Szymon Terko ok. 1800r. Znajduje się tutaj również krucyfiks drewniany polichromowany z XVIII w.
Początek kultu MB Pocieszenia w tym miejscu sięga XVIII w.

Kronika parafialna podaje:
„Na dzień Zesłania Ducha św. Przybywały liczne piesze pielgrzymki ze wszystkich okolicznych parafii: Milejowa, Lubienia, Mierzyna, Ręczna i Gorzkowic z orkiestrami, asystami i swoimi duszpasterzami. Oprócz pielgrzymek przybywały pieszo pojedyncze osoby i grupy niezorganizowane i już od piątku trwały na modlitwie.
Cudownym zdarzeniem związanym z Pocieszną Górką jest historia tutejszego źródełka. Podania mówią, że pewnego razu nastała w okolicy ogromna susza. Po usilnych modlitwach do Matki Bożej wznoszonych przez lud na Pociesznej Górce, za kaplicą wytrysnęło źródło. Pielgrzymi czerpali z niego wodę, aby przemyć chore miejsca swych ciał i przez to wyprosić pomoc Matki Bożej. Ślady jego istnienia zachowały się do dziś chociaż istnieje ono w innym miejscu. To z niego dzisiaj wielu pielgrzymów nabiera wodę i przemywa nią chore miejsca wierząc w jej uzdrawiającą moc. Wielu zabiera ją do domu dla swoich chorych.

Z kroniki parafialnej dowiadujemy się również, że 6 lutego 1929 r. o godz. 17 przy temp. -20 stopni Celsjusza w kaplicy zapaliła się samorzutnie świeca tzw. Sakramentka i paliła się przez 6 godzin. Świadkami tego wydarzenia było ok. 10 osób. Otworzyli oni kratę i weszli do środka kaplicy. Przeszukali całą kaplicę -okna i drzwi były szczelnie zamknięte. Nie znaleźli żadnego śladu wskazującego na obecność w kaplicy kogoś, kto mógłby zapalić wcześniej świecę ( klucze od kaplicy były zamknięte w kuferku u Jana Sobczyka. Tenże Jan zeznał, że przez 2 tygodnie nie otwierał kaplicy.) Świadkowie tego wydarzenia gotowi byli złożyć uroczystą przysięgę w kościele na potwierdzenie tego zdarzenia. Osoby te uznały to za cud Najświętszej Maryi Panny.

Wiele innych wydarzeń związanych z tym miejscem przekazują podania ludowe, niektóre uległy zapomnieniu, inne pozostają jeszcze w pamięci zainteresowanych osób i ich rodzin. O uzdrowieniach różnego rodzaju dolegliwości duszy i ciała oraz o wszelkich łaskach świadczą wota pozostawione na ołtarzu w kapliczce. Są to m.in.: serca-9 szt, noga-1 szt, oko-1 srebrna szt, korale-15 szt, broszka-1 szt, pierścionek złoty-1 szt ( z kamieniami)

open_time

24h