Zespół pałacowy w Bogusławicach

Bogusławice
Wolbórz

W Bogusławicach zlokalizowany jest zespół pałacowy z początków XIX w., w którym mieści się stadnina koni. Można tam również obejrzeć zabytkowe powozy, sanie, no i oczywiście konie w bogusławickim Stadzie Ogierów. Corocznie organizowane są tu zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi i skokach przez przeszkody.

Pałac w Bogusławicach został zbudowany w połowie XIX wieku przez rezydującą w tutejszym majątku rodzinę dygnitarzy rosyjskich de Witte. Starsza, drewniana część pałacu pochodzi z XVIII wieku. Wnętrza pałacu zdobią malowidła ścienne o tematyce hippicznej Bohdana Kamińskiego. Bogusławicki pałac jest centralnym punktem zabytkowego parku, powstałego w wyniku przekształcenia w XIX wieku pierwotnego parku przydworskiego.

Budynek biurowy
Zbudowany w końcu lat 30 obecnego wieku. Stał się siedzibą dyrekcji Państwowego Stada Ogierów, założonego w 1921 roku na potrzeby armii polskiej w starym majątku biskupów kujawskich. Obecnie w budynku tym mieszczą się biura Stada Ogierów Sp o.o. w Bogusławicach . Przed wejściem do budynku ustawiono w 1991 roku głaz z tablicą poświęconą pamięci zmarłego w 1989 roku zasłużonego i długoletniego dyrektora PSO, wybitnego hodowcy koni - Andrzeja Osadzińskiego.

open_time

24h