Muzeum na Podklasztorzu - Sulejów

Opacka Sławno
Sulejów
GPS: 51°21'50"N 19°52'43"E

 Na terenie klasztoru działa Muzeum w Sulejowie na Podklasztorzu, w ekspozycji którego obejrzeć można fragmenty odnalezionych na terenie opactwa detali architektonicznych, rzeźby, obrazy i sprzęty liturgiczne.

Niewielka ekspozycja muzealna obejmująca elementy sakralne znajduje się w kapitularzu z gotyckim krużgankiem, który jest perłą architektoniczną opactwa. Jest to pomieszczenie zbudowane na planie kwadratu  z zachowanym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym tylko na jednej kolumnie. Kapitularz zachował cechy stylu romańskiego tj. kolumny, ornamenty na kapitelach i przezrocza. Zwraca też uwagę bogata kamieniarka na przykład znajdujący się na wspornikach orzeł jagielloński czy krzyż węgierski.

Można tu zwiedzać wystawy okolicznościowe, ale także ekspozycje związane typowo z historią  zakonu. Cenne eksponaty w kolekcji to np. obraz Kazimierza Sprawiedliwego, unikalny tryptyk z 1 poł. XVI w. i liczne szaty liturgiczne.

Muzeum powstało dzięki miejscowym nauczycielom, którzy w 1952 r. przygotowali pierwszą ekspozycję w zaadaptowanym na ten cel kapitularzu.

open_time

24h