Kościół parafialny w Łękach Szlacheckich

Łęki Szlacheckie
97-352 Łęki Szlacheckie
Parafię erygował bp Stanisław Nowak 30. IV.1986 r. wyłączając jej teren z parafii Ręczno.

Początki parafii sięgają jednak nieco wcześniej. W grudniu 1985 r. bp Stanisław Nowak skierował do Ręczna ks. Romana Perczaka jako wikariusza z misją przygotowania warunków do powołania w Łękach Szlacheckich parafii – lecz przede wszystkim do stworzenia koniecznej bazy lokalowej. W dniu 1 stycznia 1986 r. ks. Roman Perczak w jednej z izb domu J.E. Kopackich w Łękach Szlacheckich odprawił pierwszą mszę św. zapoczatkowywujacą w tej miejscowości systematyczną liturgię niedzielna, a po 20.01. tegoż roku również codzienną. 20.01.1986 r. zamieszkał gościnnie w innym domu prywatnym na terenie wsi. Do maja 1996 r. została ustalona lokalizacja przyszłego kościoła, a w pierwszą niedzielę tego miesiąca msza św. została odprawiona na tym placu, na prowizorycznie zbudowanym podium z zadaszeniem nad ołtarzem. Odtąd podium to miało być miejscem niedzielnej i świątecznej liturgii.

8.06.1986 r. bp Mirosław Jan Kołodziejczyk poświecił plac przyszłej budowy i udzielił po raz pierwszy bierzmowania młodzieży tej młodej parafii. Rozpoczęto budowe tymczasowej kaplicy mszalno – katechetycznej z elementów drewnianych. Kaplicę te poświęcił 30.08.1987 r. ks. Kazimierz Troczyński, dziekan regionu radomszczańskiego. W 1988 r. rozpoczęto budowę plebanii. Poświęcił ją w lutym 1989 r. bp Mirosław Jan Kołodziejczyk. W roku 1989 ruszyła budowa kościoła. W 1990 r. doprowadzono budowę do tzw. stanu zerowego. Zapał budowlany ostygł – również w związku z narastającym zubożeniem wsi.

25 lipca 1991 r. objął parafię ks. Marek Bożek. Dokończył on załatwiania formalności związanych z wykupem działek pod cmentarz grzebalny i ogrodził go. Podjął też gromadzenie materiału budowlanego na kościół, toteż w roku 1992 ruszyła ponownie budowa kościoła.
W „Informatorze parafii” z okresu Bożego Narodzenia 1994 r. czytamy słowa ks. Marka: „Mamy dziś radosny dzień. Oto dzięki Opatrzności Bożej i pomocy Najświętszej Maryi Panny oraz naszego patrona św. Alberta kończymy pierwszy etap budowy kościoła.”
Po ukończeniu i wyposażeniu kościoła w niezbędny sprzęt staraniem ks. Marka Bożka – abp Stanisław Nowak 22 października 1999 r. dokonał uroczystego poświęcenia świątyni p.w. św. Alberta Chmielowskiego.

Po 2000 r. proboszczem parafii staje się ks. Stanisław Mieczysław Politański, który to do dnia dzisiejszego systematycznie poprawia stan kościoła parafialnego. Dzięki jego inicjatywom i ofiarności parafian dokończono krycie dachu na wieży kościelnej, zamontowano elektryczne dzwony, okolice kościoła wyłożono kostką, zakupiono nowe obrazy, ławki, konfesjonały, nagłośnienie kościelne i wiele innych, koniecznych elementów wyposażenia kościoła.

open_time

24h