Opactwo Norbertanów w Witowie

Opactwo Norbertanów w Witowie
Witów
Sulejów
URL: http://agropilica.pl
GPS: 51°22'36"N 19°45'34"E
Na zespół klasztoru Norbertanów w Witowie składają się: kościół (obecnie parafialny) - murowany, trzynawowy, bazylikowy z dwiema wieżami. Świątynię tą wzniesiono w 1. poł. XIII wieku , rozbudowano w 1677 r. i wielokrotnie przebudowywano m.in. w 1. poł. XVIII stulecia oraz w 1902 r. kiedy podwyższono wieże. Kościół posiada sklepienia kolebkowe z lunetami, ściany podzielone pilastrami. Nawa główna połączona jest arkadami z nawami bocznymi We wnętrzu świątyni dominuje wystrój rokokowy. Zachowały się rokokowe stalle, konfesjonały, ażurowe rzeźbione drzwi do kaplicy oraz szafy i komody w zakrystii, pochodzące z XVIII stulecia. Zachowała się bogata dekoracja i wyposażenie wnętrza, w tym późnobarokowe dekoracje stiukowe, wykonane przez znanego śląskiego rzeźbiarza Franciszka Urbańskiego w połowie XVIII stulecia. budynek dawnego klasztoru - wzniesiony w tym samym czasie co kościół, wielokrotnie przebudowywany. Do dnia dzisiejszego zachowało się jedno skrzydło, które od kasaty klasztoru w 1819 r. mieści przykościelną plebanię.

Na terenie opactw znajduje się gotycko-renesansowa wieża obronna z bramą wjazdową, wzniesiona ok. 1470 r., nadbudowana w 1. poł. XIX w. a wchodząca niegdyś w skład dawnych obwarowań klasztornych. W wieży zachowały się późnogotyckie odrzwia z XVI stulecia.

 

open_time

24h

Multimedia