Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej
Kielecka 9
97-570 Przedbórz

Czynne: od wtorku do piątku 8.00 - 13.00, w niedziele 10.00 - 13.00

Początki przedborskiego muzeum wiążą się z powołaniem przy tamtejszej szkole rolniczej Izby Ludowej. Ta skromna, oddolna inicjatywa jednego z nauczycieli zaowocowała z czasem powstaniem Społecznego Muzeum Ludowego, które stało się następnie muzeum miejskim.

Obecnie muzeum mieści się w wyremontowanym (głównie dzięki pracy społecznej) siedemnastowiecznym budynku dawnej karczmy.

Jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini-skansenu. Jego zbiory obejmują kilka tysięcy eksponatów o charakterze etnograficznym i historycznym, które prezentowane są w ramach kilku stałych ekspozycji:

 •podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi;
•wozem i studnią z żurawiem;
•kącik z macewami po przedborskich Żydach;
•kuźnia i warsztat bednarski;
•izba ludowa w XIX-wiecznym stylu, a w niej piec z zapieckiem, czynne krosno, dawne meble;
•zanikające rzemiosło (rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, siciarstwo, garncarstwo);
•sala z wyrobami tkactwa przedborsiego;
•historia Przedboża i okolic - wystawa prezentująca dużą kolekcję ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii chat wiejskich;
•bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej
•dzieje Żydów przedborskich, na której prezentowany jest m. in. Szynkwas z dawnego zajazdu;
•zasłużeni dla Ziemi Przdborskiej;
•galeria obrazów sakralnych (około 200 eksponatów);
•ekspozycja młyna wodnego typu żarnowego.

open_time

24h

Multimedia