Kościół parafialny w Lubochni

Kościół parafialny w Lubochni
Lubochnia
97-217 Lubochnia
URL: http://agropilica.pl
GPS: 51°36'27"N 20°03'07"E
Parafialny kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Lubochni został wzniesiony w latach 1914-20 według projektu arch. Józefa Dziekońskiego przy współudziale inż. Zdzisława Mączeńskiego. We wnętrzu umieszczono dużo starsze, renesansowe nagrobki rycerzy, pochodzące z połowy XVI stulecia. Na miejscowym cmentarzu zachował się grób Karoliny Augusty z Siegmundów, żony Wojciecha Bogusławskiego, twórcy polskiego teatru narodowego.

open_time

24h

Multimedia