Zespół dworski w Zakrzewiu

Zakrzew
97-512 Kodrąb
Dwór wraz z otaczającym go parkiem zostały najprawdopodobniej założone na początku XIX w. Dwór wybudowany został w stylu neorenesansowym i zachował się w prawie oryginalnym wyglądzie. 

Późnorenesansowy dwór szlachecki wzniesiono w 1860 r. Budynek otoczony starym parkiem z kilkusetletnim drzewostanem. Podczas okupacji zarządzali w nim Niemcy, a od 1945 r. przeszedł on na własność państwa. Początkowo w dworze mieścił się posterunek milicji, od 1950 r. Dom Dziecka, później jeszcze szkoła podstawowa i przedszkole. Obecnie w rękach prywatnych.

http://www.radomszczanski.pl/171,gmina-kodrab.html?wiecej=359

 Wpis do rejestru zabytków: Zespół dworski, 1 ćw. XIX, nr rej.: 331 z 31.08.1983 i z 14.09.1993:
- dworek
- park


open_time

24h