Natura 2000 - Lasy Spalskie

Natura 2000 - Lasy Spalskie
Inowłódz

Lasy Spalskie - kompleks leśny w powiecie tomaszowskim w woj. łódzkim. Położony jest w dorzeczach rzeki Pilicy. Lasy Spalskie są lasami głównie mieszanymi i liściastymi. Większość lasów znajduje się w Spalskim Parku Krajobrazowym. Kompleks zalicza się do Puszczy Pilickiej.

open_time

24h

Multimedia