Natura 2000 - Dolina Pilicy

Natura 2000 - Dolina Pilicy
Inowłódz

Dolina Pilicy obfitująca w wyspy i ławice piaskowe, z silnie meandrującą rzeką tworzącą dużą ilość starorzeczy jest domem dla wielu gatunków ptaków. To cenna ostoja ptasia o randze europejskiej. Ostoja charakteryzuje się także niezwykłym bogactwem flory - stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny.

open_time

24h

Multimedia