Natura 2000 - Dolina Dolnej Pilicy

Natura 2000 - Dolina Dolnej Pilicy
Inowłódz
Na obrzeżu obszaru rozciąga się największy i najcenniejszy kompleks leśny obejmujący zróżnicowane siedliska leśne. Dolina Dolnej Pilicy charakteryzuje się bogatą florą. Obszar obejmuje pozostałości naturalnych lasów "spalskich", w tym najcenniejsze, płaty starych dąbrów.

open_time

24h

Multimedia