Zespół dworsko-pałacowy w Smotryszowie

Smotryszów
97-512 Kodrąb

Pochodzący z pocz. XIX w. park wraz z zabytkowym, murowanym dworem wybudowanym w 1880 r. Obecnie możemy oglądać jedynie ruiny budynku.


Park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 324 z 31.08.1983 i z 20.11.1994

open_time

24h