Kościół pw. św. Idziego w Inowłodzu

Kościół pw. św. Idziego w Inowłodzu
Inowłódz
97-215 Inowłódz
GPS: 51°31'37"N 20°13'38"E
Jeden z najstarszych murowanych kościołów i najciekawszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Wybudowany na przełomie XI i XII w. z miejscowego, twardego piaskowca żelazistego, z inicjatywy Władysława Hermana, jako wotum dziękczynne za narodziny syna Bolesława. Kościół pobudowany na osi wschód-zachód składa się z jednoprzestrzennej nawy w kształcie wydłużonego prostokąta, zakończonego od wschodu półkolistą absydą, a od zachodu okrągłą wieżą. Przy północnej ścianie świątyni znajduje się zakrystia, dobudowana w późniejszym okresie.

Przez wiele lat romańska budowla była jedyną świątynią w Inowłodzu. Funkcję parafii pełnił do 1520 roku, kiedy to w centrum miasteczka wybudowano drugi kościół p.w. św. Michała Archanioła. Zdegradowany do roli kościoła filialnego, opustoszał i podupadł. Poważnie ucierpiał podczas I wojny światowej. Generalnej konserwacji i rekonstrukcji dokonano w latach 1936-1938 z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległa wieża, która w niedługim czasie została odbudowana.

W sąsiedztwie znajduje się taras widokowy, na którym usytuowana jest rzeźba Władysława Hermana.

open_time

24h

Multimedia