Bunkier w Konewce

Bunkier w Konewce
Konewka
97-215 Spała
Tel.: +48 501 430 321
E-mail: imax@o2.pl
URL: http://bunkierkonewka.eu
GPS: 51°33'51"N 20°09'11"E
Kompleks schronów w Konewce to jeden z dwóch kompleksów schronów kolejowych, wchodzących w skład „Gefechtstand - Anlage Mitte" ­– stanowiska dowodzenia „Obszar Środek” (drugim był kompleks w Jeleniu). Zaczęto je budować w 1941 r., tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Schrony te miały chronić specjalne pociągi pełniące funkcje ruchomych punktów dowodzenia niemieckiej Armii „Środek”. O ich lokalizacji zadecydowało zapewne strategiczne położenie oraz trudnej do sforsowania Pilicy

Główny obiekt kompleksu w Konewce – żelbetowy schron kolejowy – ma długość 380 m oraz przekrój ostrołuku o szerokości przy podstawie 15 m i wysokości 9 m, w którym między betonowymi peronami biegnie tor umożliwiający wjazd całego składu pociągu liczącego 12-18 wagonów. Wzdłuż głównego tunelu biegnie korytarz boczny, podzielony drzwiami gazoszczelnymi na ciąg niewielkich pomieszczeń. Obok schronu kolejowego zbudowano zespół bunkrów technicznych mieszczących kotłownię, urządzenia wentylacyjne i siłownię elektryczną. Obiekty te łączyły z bunkrem kolejowym trzy podziemne kanały techniczne. W skład kompleksu wchodziły również schrony mieszczące: stację pomp i uzdatniania wody, zbiornik i chłodnicę wody technologicznej.

Ukończone bunkry zamaskowano przed możliwością wykrycia z powietrza, montując na stropach drewniane, kryte papą dachy, a na schronie kolejowym umocowano siatki maskujące i atrapy drzew. Teren wokół otoczono dwoma rzędami płotu z siatki i drutu kolczastego i prawdopodobnie polami minowymi.

Schrony nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Najpierw magazynowano w nich amunicję, bomby lotnicze i paliwo, następnie w utworzonej tu filii zakładów Daimler-Benz remontowano przywiezione z frontu silniki. Po wojnie bunkry używane były do celów magazynowych przez wojsko i firmy państwowe.

Dzięki zaangażowaniu pana Juliusza Szymańskiego na terenie wydzierżawionym od Lasów Państwowych utworzono trasę turystyczną pod nazwą „Bunkier w Konewce”. Schron został udostępniony do zwiedzania, a we wnętrzu urządzono wystawę militariów. Odbywają się tu różnorodne imprezy, w tym zloty pojazdów militarnych.

open_time

24h

Multimedia