Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Skotnikach

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Skotnikach
Skotniki
Aleksandrów
GPS: 51°12'03"N 19°55'56"E
Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej wzniesiony został w 1528 r. Orientowany, zbudowany w stylu późnogotyckim. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi: zakrystią i kaplicą. Kruchta od frontu nawy. Dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem z latarnią. Wewnątrz strop płaski z fasetą i pozorne sklepienie kolebkowe z zaskrzynieniami wsparte na słupach. Belka tęczowa ozdobnie wygięta. Ołtarz główny i dwa boczne rokokowo – klasycystyczne z k. XVIII w. W kaplicy ołtarz z k. XVIII w. Ambona rokokowa z k. XVIII w. Chrzcielnica z piaskowca z k. XVI w. Kropielnica z piaskowca z datą „1626”. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z XVIII w. Zbudowana na rzucie kwadratu i zwieńczona łamanym dachem namiotowym z gontem.

Kościół wpisano do wojewódzkiego rejestru zabytków i ma on znaczenie ponadregionalne. Przy kościele znajduje się także stary cmentarz wpisany do ewidencji konserwatorskiej.

open_time

24h

Multimedia