Gmina Kluczewsko

Gmina Kluczewsko
Kluczewsko
29-120 Kluczewsko
Tel.: +48 44 781 42 46
E-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl
URL: http://kluczewsko.gmina.pl
GPS: 50°55'33"N 19°54'46"E

Gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim. Siedzibą gminy jest wieś Kluczewsko. Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które dają początek Górom Świętokrzyskim. Tworzą one, wraz z pasem wydmowych wałów piasków Niecki Włoszczowskiej, ciekawy rysunek urozmaiconej rzeźby tutejszego krajobrazu.
Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego Gminy Kluczewsko tworzą przepływające rzeki Pilica i Czarna Włoszczowska, przy udziale znacznych kompleksów leśnych. Czyste powietrze, dobre warunki klimatyczne oraz położenie w obszarze chronionego krajobrazu sprawiają, iż charakteryzowany obszar stanowi doskonałą bazę dla turystyki i rekreacji.
W 1988 r. został utworzony Przedborski Park Krajobrazowy w celu ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. 75% powierzchni gminy znajduje się w jego otulinie.

open_time

24h

Multimedia