Gmina Wielgomłyny

Gmina Wielgomłyny
Wielgomłyny
97-525 Wielgomłyny
Tel.: +48 44 787 10 87
E-mail: urząd@wielgomlyny.pl
URL: http://wielgomlyny.pl
GPS: 51°00'43"N 19°45'46"E
Wielgomłyny - Gmina wiejska położona na południowo-wschodnim krańcu przedrozbiorowej Wielkopolski, na granicy z Małopolską. Po ostatnich zmianach terytorialnych należy do województwa łódzkiego, powiat radomszczański.

Znaczna część granic gminy ma naturalny charakter. Na wschodzie wyznacza ją rzeka Pilica, na południu - duże kompleksy leśne, na północy przechodzi wierzchołkiem góry Chełmo (323 m n.p.m.). Z zachodu na wschód przez obszar gminy przepływa rzeczka Biestrzykówka, nad którą usadowiły się liczne wsie. Pofałdowane tereny otaczające Wielgomłyny zalicza się do większej jednostki geograficznej, zwanej Wzgórzami Radomszczańskimi. Bogate zasoby surowców mineralnych – gliny, żwiru i piaskowca – pozwoliły na rozwinięcie produkcji materiałów budowlanych.

Walory turystyczne i wypoczynkowe miejscowości w gminie Wielgomłyny przyciągają od lat wiernych sympatyków, którzy przyjeżdżają na wypoczynek w okolice Krzętowa, Rudki i Pratkowic. Mikroklimat sosnowych lasów i nadpilicznych łąk, wolny od przemysłowych zanieczyszczeń zapewnia świeże i zdrowe powietrze, stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju agroturystyki.

open_time

24h

Multimedia