Miasto i Gmina Wolbórz

Miasto i Gmina Wolbórz
Wolbórz
97-320 Wolbórz
Tel.: +48 44 616 42 41
E-mail: poczta@wolborz.ugm.pl
URL: http://wolborz.ugm.pl
GPS: 51°30'15"N 19°49'49"E

Wolbórz to gmina miejsko-wiejska położona we wschodniej części powiatu piotrkowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 151 km². Zamieszkuje ją 7 670 osób. Sam Wolbórz położony jest w połowie drogi do Piotrkowa Tryb. i Tomaszowa Maz. W granicach gminy znajduje się 11 km linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego. Przez jej obszar przepływają rzeki Wolbórka i Moszczanka. Gminę przecina droga krajowa nr 8, o standardzie drogi ekspresowej.

27% gminy stanowią lasy z licznymi rezerwatami przyrody skupionymi w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Ofertę inwestycyjną gminy stanowią atrakcyjnie położone tereny pod działalność turystyczno-usługową nad Zalewem Sulejowskim oraz tereny pod działalność produkcyjno-usługowo-magazynową przy drodze krajowej nr 8.

Wolbórz jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Już w XI w. był to ważny gród kasztelański, później jedna z głównych rezydencji biskupich. Prawa miejskie Wolbórz uzyskał już w 1273, niestety po rozbiorach Polski miasto mocno podupadło i straciło prawa miejskie w roku 1870. Szczęśliwym dla Wolborza okazał się rok 2011, kiedy to po 141 latach przywrócono mu miano miasta.

Na terenie gminy nad Zalewem Sulejowskim znajdują się: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Magellan” oraz ośrodek wypoczynkowy „Wodnik” z domkami i polem namiotowym. Na turystów czekają dobrze przygotowane gospodarstwa agroturystyczne w Goleszach Parceli, Wolborzu, Bogusławicach i Proszeniu. W Bogusławicach od lat funkcjonuje Stado Ogierów z Klubem Jeździeckim i pensjonatem.

 Cennymi obiektami architektonicznymi miasta i gminy Wolbórz są m.in.:

1.Pałac biskupów kujawskich znajdujący się w południowej części miasta, wzniesiony w l. 1768-72, w stylu późnobarokowym przez słynnego architekta królewskiego Franciszka Placidiego. Obecnie mieści się tu Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2.Kościół pw. św. Mikołaja w Wolborzu ma kształt barokowej trójnawowej bazyliki. We wnętrzu budowli ukryte są relikty gotyckiej kolegiaty. Wnętrze świątyni zdobi zespół ołtarzy rokokowych z obrazami wybitnego XVIII-wiecznego malarza polskiego Franciszka Smuglewicza. Na południowej ścianie kościoła znajduje się kamienna tablica, ufundowana i wmurowana w 1927 roku przez Zrzeszenie Piotrkowian dla upamiętnienia wymarszu wojsk polskich z Wolborza na bitwę pod Grunwaldem.

 3.Pałac w Bogusławicach został zbudowany w połowie XIX wieku przez rezydującą w tutejszym majątku rodzinę dygnitarzy rosyjskich de Witte. Starsza, drewniana część pałacu pochodzi z XVIII wieku. Wnętrza pałacu zdobią malowidła ścienne o tematyce hippicznej Bohdana Kamińskiego.

 Dodatkowo na uwagę zasługują: kościółek św. Rocha w Wolborzu, dwór eklektyczny w Lubiatowie z przełomu XIX-XX w., pomniki we wsi Polichno, Rezerwat Jodły Lubiaszów. Organizatorem życia społeczno - kulturalnego w gminie jest Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu. To z jego inicjatywy przy współudziale Urzędu Miejskiego organizowane są imprezy rekreacyjno - rozrywkowe takie jak: "Dni Wolborza", "Wolborski Saganek", imprezy kulturalno - oświatowe i inne imprezy okolicznościowe.

 97-320 Wolbórz

tel./fax 44 616 42 41

e-mail: poczta@wolborz.ugm.pl

www.wolborz.ugm.pl

open_time

24h

Multimedia