Miasto i Gmina Sulejów

Miasto i Gmina Sulejów
Sulejów
97-330 Tomaszów Mazowiecki
Tel.: +48 44 610 25 00
E-mail: um@sulejow.pl
URL: http://sulejow.pl
GPS: 51°21'15"N 19°53'06"E

Miasto i gmina Sulejów

 Sulejów usytuowany jest w województwie łódzkim, 60 km od Łodzi oraz 150 km od Warszawy. Jest gminą o charakterze rolniczo-turystycznym. Zajmuje powierzchnię 198 km2, którą zamieszkuje ok. 15 000 osób. Tereny rolne zajmują 48% obszaru gminy, zalesienie przy tym przekracza 35% i to wraz z akwenami przesądza o walorze dla rozwoju turystyki i rekreacji. Miasto Sulejów położone jest w odległości 14 km od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku południowo-wschodnim. Zbiegają się tu drogi krajowe nr 12 Łask-Radom, nr 74 Sulejów-Kielce oraz droga wojewódzka nr 742 Piotrków Trybunalski - Włoszczowa.

Pierwsza historyczna wzmianka o Sulejowie pochodzi z roku 1145. Najważniejszym wydarzeniem było jednak zaproszenie do Sulejowa przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego w 1176 r. Zakonu Cystersów oraz przekazanie im we władanie okolicznych wsi i miasteczek, w tym także Sulejowa. Jego prawa miejskie zostały potwierdzone w 1308 roku przez Władysława Łokietka. W roku 1870 miasto zostaje pozbawione praw i odzyskuje je dopiero 1927 roku.

Gmina swym obszarem obejmuje, czyste ekologicznie, tereny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Położenie i historia tych okolic sprawiły, że gmina stała się centrum rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców środkowej Polski. Funkcjonuje tu wiele obiektów noclegowych i gastronomicznych, przygotowanych na przyjęcie turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Ciekawy wypoczynek oferują ośrodki, nie tylko w Sulejowie, ale również w okolicznych miejscowościach. Obiekty te koncentrują się w najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarach gminy, jakie stanowi dolina rzeki Pilicy i Zalew Sulejowski. Komfortowe warunki pobytu oferują: hotel w budynkach dawnego opactwa Cystersów oraz ośrodki w Sulejowie, Włodzimierzowie, Kurnędzu, Białej i Windudze. Pilica ze względu na liczne zakola, półwyspy i rozlewiska zalicza się do niezwykle atrakcyjnych krajobrazowo, co z pewnością można docenić z perspektywy kajaka, uczestnicząc w spływie pilickim szlakiem. Naturalne atuty przyrodnicze stwarzają doskonałe warunki również do rodzinnych wycieczek rowerowych i pieszych. Szczególnie polecamy ścieżkę rowerową im. Zygmunta Goliata, biegnącą wzdłuż Zalewu Sulejowskiego, a liczącą na terenie gminy około 15 km. Ponadto przez gminę przebiegają ponadregionalne szlaki piesze: pieszy szlak partyzancki "Hubala" (trasa: Winduga - Biała - Kurnędz - Sulejów - Przygłów - Włodzimierzów - Kłudzice Nowe - Kałek - Witów), pieszy szlak rzeki Pilicy o całkowitej długości 121 km (trasa: Piaski - Sulejów Podklasztorze - Taraska).

Najciekawszymi zabytkami miasta i gminy Sulejów są m.in.:

1.Zespół klasztorny Opactwa Cystersów w Sulejowie na Podklasztorzu z I połowy XIII wieku z romańskim kościołem pw. św. Tomasza Becketta z kapitularzem, część murów obronnych oraz szereg budynków gospodarczych, w których znajduje się hotel i muzeum poświęcone historii opactwa.

2.Neogotycki kościół św. Floriana, zbudowany w 1903 roku, w miejscu starszych budowli z lat 1184 i 1640.

3.Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny w Sulejowie ufundowana przez rodzinę Ligęzów w 1644 roku, której wnętrze urządzone jest w stylu gotyckim i rokokowym.

4.Pozostałości dawnego opactwa Norbertanów (założonego w 1179 roku) w Witowie z barokowym kościołem pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna oraz zabytkową wieżą bramną z XV w. Ołtarz główny kościoła pochodzi z 1747 r. Znajduje się na nim, uznawany za cudowny, obraz Zwiastowania Matki Bożej.

Ponadto warto zobaczyć: Sulejowski Park Krajobrazowy, drewniany kościółek św. Marcina na cmentarzu w Witowie, Leśną Osadę Edukacyjną w Kole.

Odwiedzając Sulejów, zwłaszcza w sezonie letnim, warto wziąć udział w jednej z wielu imprez kulturalnych: koncertach muzycznych w ramach "Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski", Dniach Sulejowa, Średniowiecznej Biesiadzie.

open_time

24h

Multimedia