Gmina Przedbórz

Gmina Przedbórz
Przedbórz
97-570 Przedbórz
Tel.: +48 44 781 22 61
E-mail: umprzedborz@pro.onet.pl
URL: http://umprzedborz.com.pl
GPS: 51°05'16"N 19°52'25"E
Miasto i gmina Przedbórz pod względem geograficznym leżą na Wyżynie Przedborskiej. Administracyjnie gmina Przedbórz stanowi jedną z trzynastu gmin powiatu radomszczańskiego i graniczy: - od północy z gm. Aleksandrów, - od zachodu z gm. Ręczno, Masłowice, Wielgomłyny - od wschodu z gm. Fałków, Słupia i Krasocin - od południa z gm. Kluczewsko.

Jest to gmina miejsko-wiejska usytuowana w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie radomszczańskim. Jest ulokowana w dolinie Pilicy, a od strony południowej w obrębie Gór Przedborskich. Tu znajduje się najwyższe wzniesienie woj. łódzkiego Fajna Ryba 347 m n.p.m. Ponad 50% powierzchni zajmują lasy, stanowiące w większości utworzony w 1988 r. Przedborski Park Krajobrazowy. Siedzibą gminy jest miasto Przedbórz (prawa miejskie od 1455 r.) Dynamiczny rozwój, bogate tradycje historyczne (pierwsza wzmianka z r. 1136) zawdzięczał od zarania wieków korzystnemu położeniu nad Pilicą. Tędy ciągnęli kupcy, rycerze, poselskie orszaki na obrady sejmowe w Piotrkowie. W Przedborzu 29 lipca 1423 r. Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie Łodzi. W Przedborzu co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej.

open_time

24h

Multimedia