Gmina Mniszków

Gmina Mniszków
Mniszków Mniszków
26-341 Łęki Szlacheckie
Tel.: +48 44 756 15 22
E-mail: mniszkow@mniszkow.pl
URL: http://mniszkow.pl
GPS: 51°22'25"N 20°02'22"E
Mniszków - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Granice gminy stanowią: od północy gmina Tomaszów Mazowiecki, od wschodu gmina Sławno, od południa gminy Paradyż i Aleksandrów, od zachodu gmina Sulejów. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 123,8 km2. Przez gminę Mniszków przebiega droga krajowa K12 relacji Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin i szereg dróg powiatowych.

Dzieje Gminy Mniszków sięgają czasów średniowiecza. Przez jej tereny przebiegały szlaki komunikacyjne łączące grody kasztelańskie w Wolborzu i Żarnowie. Odcinek drogi z Sulejowa do Żarnowa nazywany został w dokumencie z 1237 roku jako „antiqua via” i był fragmentem szlaku wczesnośredniowiecznego zachodnio-pomorsko–ruskiego. Dzisiejsza Gmina Mniszków w początkach swego istnienia wchodziła w skład Kasztelanii Żarnowskiej poza Marzęcinem. Potwierdza to dokument z 1237 roku wystawiony przez księcia mazowieckiego, Bolesława Konradowica, w miejscowości Błogie. Pod koniec XIV wieku nastąpił podział na powiaty i okolice Mniszkowa weszły w skład powiatu opoczyńskiego. Powiat był najmniejszą jednostką administracyjną w Polsce szlacheckiej. Na obszarze gminy znajdował się jeden ośrodek parafialny z siedzibą w Błogiem. W skład tej parafii wchodziły następujące wsie: Błogie, Małe Końskie, Prucheńsko, Stoczki, Świeciechów, Marzęcin, Trzebiatów.

open_time

24h

Multimedia