Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia
Lubochnia
97-217 Lubochnia
Tel.: 44 710-35-10
E-mail: gmina@lubochnia.pl
URL: http://lubochnia.e-tomszowski.pl
GPS: 51°36'24"N 20°03'10"E
Lubochnia to gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. Siedzibą gminy jest wieś Lubochnia. Gmina Lubochnia graniczy z 6 gminami: Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek. Ciekawostką jest fakt, iż granice gmin Lubochnia, Budziszewice, Czerniewice i Żelechlinek schodzą się w niemal jednym punkcie (Czwórstyk). Przez teren gminy przepływa rzeka Lubochenka, tu też ma swoje źródła rzeka Gać. Gmina na swych południowo-wschodnich krańcach dociera do rzeki Pilicy, posiadając nawet niewielki skrawek terenu na jej drugim brzegu.

Gmina Lubochnia usytuowana jest w centralnej części powiatu Tomaszowskiego, w odległości: 11 km od Tomaszowa, 41 km od Piotrkowa Trybunalskiego, 54 km od Łodzi i 100 km od Warszawy. Teren gminy przecina droga krajowa nr 8 Warszawa – Wrocław. Autobusem można stad jeździć trasami: Tomaszów – Lubochnia – Warszawa, Tomaszów – Lubochnia – Rawa Mazowiecka oraz Lubochnia – Żelechlinek i Lubochnia – Czerniwice.

Gmina Lubochnia to jedna z większych i ludniejszych gmin w powiecie tomaszowskim. Na obszarze 131,5 km2 żyje 7700 mieszkańców w 20 sołectwach, 24 wsiach i tzw. jednostce pomocniczej – osiedlu wojskowym Nowy Glinnik z 66 Dywizjonem Lotniczym. Lasy zajmują około 52% powierzchni gminy, a o jej rolniczym charakterze przesądza 1200 gospodarstw rolnych, średnio 4-hektarowych.

 Z gminą Lubochnia wiążą się dwa nazwiska wielkich Polaków: Andrzeja Frycza Modrzewskiego – myśliciela doby renesansu, pisarza, działacza społecznego, właściciela Małcza oraz Wojciecha Bogusławskiego – twórcy teatru narodowego, który za zasługi dla sceny narodowej otrzymał w darze folwark rządowy Jasień. Na cmentarzu w Lubochni znajduje się grób żony Bogusławskiego – Karoliny Augusty.

open_time

24h

Multimedia