Gmina Aleksandrów

Gmina Aleksandrów
Aleksandrów
26-337 Aleksandrów
Tel.: +48 44 756 00 27
E-mail: ug@aleksandrow.net.pl
URL: http://www.gmina-aleksandrow.pl
GPS: 51°15'57"N 19°58'39"E

Gmina Aleksandrów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego na obszarze 144 km². Mieszka tu około 4 500 osób. Oddalona jest około 35 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Przez teren gminy przepływają rzeki Pilica i Czarna. Gmina ma dobre połączenia drogowe (droga krajowa nr 12 Piotrków-Radom oraz nr 74 Piotrków – Kielce). Na terenie gminy dominuje produkcja rolnicza oraz przemysł drzewny. Korzystne położenie w dorzeczu tych rzek, duże kompleksy leśne sprzyjają rozwojowi turystyki. Gmina posiada tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową. Główne kierunki jej rozwoju będą związane z  usługami rehabilitacyjno-wypoczynkowymi, agroturystyką oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Warte zobaczenia na terenie gminy są m.in.:

1.Modrzewiowy kościółek pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z drewnianą dzwonnicą w Skotnikach z 1528 r. wpisany  do rejestru zabytków. Przy kościele znajduje się także stary cmentarz wpisany do ewidencji konserwatorskiej.

2.Dwór w Skotnikach z ok.1531 r. zbudowany z inicjatywy możnego właściciela dóbr Skotnickich, Mikołaja Spinka, rozbudowany w XVIII w. Jest to budowla wczesnorenesansowa, piętrowa, podpiwniczona, kryta gontem, z bogatym wyposażeniem wewnętrznym o dużych walorach artystycznych.

3.Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną. Kościół został wybudowany z kamienia w latach 1890-1899.

4.Dwór myśliwski opatów sulejowskich w Dębowej Górze, z połowy XVIII w. Murowany, parterowy, usytuowany na niewielkim wzniesieniu budynek był miejscem realizacji scen do wielu ekranizacji, m. in. „Wiernej rzeki”, „Janki”, „Przygrywki”.

5.W 2000 roku w Tarasce powstała Autorska Galeria Sztuki „Nad Czarną i Pilicą” oraz skansen. Należą one do artysty Zdzisława Wojciecha Słomki. W stuletniej chacie, budynku gospodarczym i ogrodzie prezentowane są jego prace.

 Ponadto warto zobaczyć: zabytkowy, podworski park krajobrazowy z końca XIX w. w Szarbsku, pomnik powstańców styczniowych w Rożenku, piętrowego młyn i dwór z XIX w. w Dąbrowie n/Czarną, rezerwat florystyczny „Jaksonek”.

open_time

24h

Multimedia