Kościół Niepokalanego poczęcia w Żytnie

Zytno
Żytno

Obecny kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, został wzniesiony w latach 1860-74 według projektu Stanisława Gołębiowskiego, w miejscu starszej drewnianej świątyni. Jest to neoromańska, jednonawowa budowla z transeptem i dwiema wieżami.

open_time

24h