Przez skalne miasto Podzamcza

Podzamzce
42-440 Ogrodzieniec

Przyrodniczo-dydaktyczna ścieżka po Górze Janowskiego (7 przystanków edukacyjnych). 

open_time

24h