Ruiny prochowni w Ogrodzieńcu

Ogrodzieniec
42-440 Ogrodzieniec
Ruiny prochowni, dawnej Fabryki Prochu Strzeleckiego w Ogrodzieńcu z XIX wieku. Zakład został wysadzony w powietrze w 1914r. i stopniowo uległa coraz większej dewastacji. Na terenie ruin zakładu posadzono las sosnowy. Warto pamiętać iż już wcześniej funkcjonowały w tych okolicach prochownie.

open_time

24h