Kaplica cmentarna w Kopruszy

Koprusza
Kluczewsko

Nieco na południe od zwartej zabudowy Stanowisk, na wysokiej wydmie pośród pośród lasu stoi niewielka murowana kaplica cmentarna, wybudowana w 1879 roku staraniem Heleny Czaplickiej. Pochowany jest pod nią jej mąż, Zenon, poległy w powstaniu styczniowym. Wokół kaplicy znajduje się kilka nagrobków Czaplickich i Rogójskich, świadczących o tym, że tą niewielką nekropolię rodową użytkowano jeszcze w początkach XX wieku. Sama budowla wzniesiona została w bardzo uproszczonym stylu historyzującym, z trójkątnym zwieńczeniem fasady, półkoliście zamkniętymi oknami i lizenowo – ramowymi podziałami ścian; całość wieńczy niewielka sygnaturka. Ten malutki i pięknie położony cmentarzyk rodzinny budzi refleksję, zadumę i wzruszenie.

 

open_time

24h