Park podworski w Stanowiskach

Stanowiska
Kluczewsko

Park podworski w Stanowiskach

Prawdopodobnie Michał Czaplicki, fundator barokowej przebudowy kościoła parafialnego, wzniósł u schyłku XVIII wieku modrzewiowy dwór w południowym krańcu wsi, pośród krajobrazowego parku. Dwór już nie istnieje, możemy natomiast oglądać pozostałości założenia parkowego z dużym stawem, opisanego przez Zofię Chilarską. Jest możliwe, że dwór Czaplickich stanął na terenie starszego obiektu, na co wskazywałyby domniemane pozostałości fosy, a także fakt, najstarsza wzmianka o dworze w Stanowiskach pochodzi z drugiej dekady XVI wieku, a następna – z wyżej wspomnianych spisów poborowych w 1540 roku.

 

open_time

24h