Kużnia w Masłowicach

Masłowice
Powstanie kuźni określa się na XIX w.

open_time

24h