Pałac neorenesansowy w Chełmie

Chełmo
97-515 Masłowice
Pałac neorenesansowy z około 1600 r., przebudowany około połowy XVII w. i około 1840 r., spalony 1948 r., odbudowany do 1988 r.; park Neorenesansowo - barokowy

Pałac prawdopodobnie wzniesiony został przez Jana Leżańskiego - starostę przedborskiego, który w 1529 r. został właścicielem wsi lub przez jego najmłodszego syna Stanisława. Kolejnymi właścicielami pałacu i majątku byli Stefan Batory herbu Jastrzębiec, rodzina Męcińskich herbu Poraj, Ignacy Skórzewski, a także Adam Wielowiejski. W 1943 r. dobra zostały zagarnięte przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1948 r. pałac został częściowo spalony, udało się go odbudować, ale z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia i wpływu czynników atmosferycznych ulegał wciąż nowym dewastacjom. W ostatnim czasie pałac przeszedł w ręce prywatne i został gruntownie odremontowany.
Przed pałacem zwróconym frontem na zachód znajduje się duży dziedziniec z podjazdem. Za pałacem rozpościera się ogród geometryczny przechodzący dalej w park krajobrazowy. Jest to budowla murowana, otynkowana, wysoko podpiwniczona, dwukondygnacyjna. 

Pałac wzniesiono na rzucie prostokąta na planie przypominającym literę "H", z ryzalitami bocznymi w elewacji frontowej i ogrodowej w formie alkierzy. W przyziemiu sklepienia kolebkowe z lunetami. Dachy pokryte są blachą miedzianą. Korpus główny przykryty jest dachem czterospadowym, ryzality przykrywają zaś dachy dwuspadowe. Otwory drzwiowe okryte kamiennymi obramieniami. Zachowały się też kamienne, renesansowe portale z wydatnymi gzymsami. Okna przyziemia i parteru w większości prostokątne, na piętrze zwieńczone półłukiem. Ponadto na parterze dwa okna w opaskach uszkowatych, zwieńczone odcinkiem gzymsu, a na piętrze trzy małe okna wsparte na gzymsie kordonowym, zakończone arkadami. Całość wieńczy gzyms koronujący.    Na osi elewacji frontowej znajduje się przyścienny, czterofilarowy portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem, w którym umieszczono herby Skórzewskich i Morsztynów. Na piętro prowadzą zewnętrzne, dwubiegowe schody zwierciadlane. Od strony ogrodu wysunięty portyk wspiera się na filarach i kolumnach w części środkowej. Do ogrodu prowadzą schody jednobiegowe o 23 stopniach. Od strony południowej półkolisty ryzalit.

open_time

24h