Park podworski w Uszczynie - Sulejów

Sulejów

Pozostałość parku z początku XIX w. Na obszarze 2,50 ha. Do najwartościowszych obiektów przyrodniczych w parku należą drzewa o charakterze pomnikowym. Układ przestrzenny parku zatracił swój pierwotny charakter.

open_time

24h