Park pdworki Winduga - Sulejów

Sulejów

Park obejmuje zaledwie 1,0 ha powierzchni bez zachowanego historycznego układu przestrzennego. Od północy, zachodu i południa otoczony jest lasem sosnowym. Pierwotnie połoŜony był na terenie osady leśnej (początek XX w.) a obecnie „wtopił” sięw otaczające obszary leśne. Najcenniejszymi okazami jest tu dąb szypułkowy (Qercus robur) o obwodzie 335 cm oraz lipa drobnolistna o sześciu pniach (!).

open_time

24h