Wieża obronna z 1470 r.

Witów
Sulejów

Wieża obronna jako pozostałość obwarowań z 1470 r.

open_time

24h