Dworce kolejki wąskotorowej

Sulejów

Spośród obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Sulejów na uwagę zasługują zachowane dworce kolejki wąskotorowej występujące w Przygłowie, Sulejowie i Uszczynie. Najokazalszy jest obiekt dworca w Sulejowie. Wszystkie zachowały dobry stan techniczny, obecnie pełniąc funkcję mieszkalną.

open_time

24h