Kapliczka słupowa w Żeleźnicy z figurą św. Jana Nepomucena

Żelaźnica
Przedbórz
Kapliczka ufundowana została najprawdopodobniej w II połowie XVIII wieku. Według informatorów wykonana była z jednego kloca drewna. We wnęce znajdowała się drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena – patrona chroniącego przed powodzią. Podczas prac melioracyjnych w latach 60-tych XX wieku kapliczka uległa zniszczeniu, natomiast figurę skradziono. Nowy obiekt dość dokładnie oddaje charakter pierwowzoru. Podstawę stanowi polichromowana, niemal barokowa w swoim przepychu, rzeźba „patrona od powodzi”. Pod latarnią znajduje się wyryty napis „Św. Jan Nepomucen” oraz sygnatura „AD 2006”.

open_time

24h